Zdalne wsparcie IT

Rozwiązanie dla Ciebie...

Nie chcesz zatrudniać informatyków, ale używasz sprzętu/oprogramowania, który wymaga wsparcia/utrzymania oraz opieki? Zdalne wsparcie jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Jak to zdalne wsparciedziała:

Pracownik, potrzebujący wsparcia, przez specjalny system ticketowy lub połączenie telefoniczne zgłasza zapotrzebowanie na pomoc. Nasz pracownik, na zaproszenie, łączy się z komputerem w celu rozwiązania problemu.