Audyt IT

 

Chcesz sprawdzić w jakim stanie jest Twoja infrastruktura IT?sys telinfo 03 2

Pod pojęciem audytu należy rozumieć nic innego, jak kontrolę zastanego stanu infrastruktury IT pod kątem możliwości wskazania nieprawidłowości. Służy to przede wszystkim porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym lub zalecanym. Co więcej, dobrze przeprowadzony audyt, pozwala zoptymalizować zasoby sprzętowe oraz umożliwia szybsze reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szczegółowego audytu, w wyniku którego Klient otrzymuje dokładny raport oraz instrukcje i zalecenia dotyczące infrastuktury informatycznej jego firmy.

W zakres autydu mogą wejść obszary takie jak:

 • audyt sprzętu
  • sprawdzenie dokumentacji IT ze stanem faktycznym systemów,
  • sprawdzenie bezpieczeństwa informatycznego posiadanych systemów,
  • sprawdzenie stanu systemów wykonujących kopie zapasowe,
  • identyfikacja i analiza zagrożeń.
 • audyt oprogramowania
  • identyfikacja aplikacji zainstalowych na komputerach,
  • wyszukiwanie aplikacji niepożadanych i nie mających związku z charakterem wykonywanej pracy.
 • audyt legalności
  • stan licencji i legalności posiadanego oprogramowania.

To Klient decyduje, czy audyt wykonany zostanie całościowo czy tylko w konkretnym obszarze.

Czas trwania audytu jest w dużym stopniu uzależniony od stanu dokumentacji oraz istniejącej infrastruktury IT.